SARTORIUSSERVIS, s.r.o

autorizovaný servis pre výrobky Sartorius AG

Poskytujeme kompletné servisné služby, poradenstvo a SNAS akreditované kalibrácie pre váhy I, II a III. tr. presnosti až do 150 kg.

Servis

Kalibrácie

flat-icon
Pravidelnou servisnou starostlivosťou o Vaše prístroje môžete predísť nákladným opravám. Prach, mastnota, vlákna a drobné častice môžu kedykoľvek znefunkčniť Vaše meradlo. Štandardné servisné služby poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Na požiadanie sme schopní zabezpečiť servis a kalibrácie aj v dňoch pracovného voľna a v čase po štandardnom pracovnom čase od 16:00 do 8:00 ráno.
Akreditované kalibrácie vykonávajú pracovníci Kalibračného laboratória SARTORIUS SERVIS, s.r.o až do hmotnosti 150kg pre všetky váhy I. a II. a III. triedy presnosti! Neakreditované kalibračné výkony na požiadanie podľa USP vrátane USP protokolu, (napr. pre producentov liekov exportujúcich do USA) zabezpečuje servisná služba SARTORIUS SERVIS, s.r.o.

Cubis® II Prémiové laboratórne váhy

Nová generácia modulárnych laboratórnych váh

Aktuálna modelová rada Sartorius Cubis® II je určená nielen pre výskumné a vývojové pracoviská, ale aj pre analytické laboratóriá, v ktorých je požadovaná maximálna presnosť výsledkov váženia. Konštrukcia a variabilita modelov Sartorius Cubis® II ponúka plne nastaviteľnú, vysoko-výkonnú radu meradiel.

Konštrukcia Cubis® II umožňuje maximalizáciu efektívnosti a presnosti výsledkov Vašich experimentov, prináša kombináciu hardvérového a softvérového riešenia, ktoré bude plne v súlade s vašimi potrebami.

Všetky modely Cubis® II boli vyvinuté pre intuitívnu obsluhu podporenú inteligentným diagnostickým systémom. Práve tieto ovládacie prvky zaručujú vyššiu mieru využiteľnosti v širokom spekte odvetví a zároveň znižujú pravdepodobnosť chyby spôsobenej obsluhou.

Kontrola nastavenia vodováhy priamo na displeji váh pred ich použitím a prípadné správne nastavenie meradla do predpísanej polohy spustením servomotorčekov je novinka, ktorú radi ocenia na všetkých pracoviskách.

Veľký farebný dotykový displej, motorické ovládanie dvierok meracieho priestoru, alebo ionizátor eliminujúci statické problémy vzorky sú doplnky, ktoré si môžete objednať k základnej zostave.